Training 2011

No. Training Progress Facilitator
1. Post Graduate Health Education Course.
Batch 20/2010
2010-2011 Pn. Siti Sa’adiah Hassan Nudin,
Dr.Sulaiman Che Rus,
Pn. Suraiya Syed Mohamad,
En. Mohd Nasir Abdullah,
Dr. Wee Lei Hum,
Pn. Zawaha Hj Idris,
Dr. Ahmad Shahrul Nizam Isha,
En. Albeny Joslyn Panting,
En. Abu Bakar Rahman,
Pn. Edawaty Ujang,
En. Mohammad Zabri Johari ,
Cik.Norrafizah Jaafar,
En.Kamarul Zaman Salleh
2. Kursus Komunikasi Risiko Zon Utara 23 – 27 May 2011,
Pulau Pinang
Pn. Siti Sa’adiah Hassan Nudin,
Dr.Sulaiman Che Rus ,
Pn. Suraiya Syed Mohamad,
En. Mohd Nasir Abdullah,
Pn. Zawaha Hj Idris
3. Kursus Development of Survey Instrument 11 – 14 July 2011,
Kota Bharu, Kelantan
Pn. Siti Sa’adiah Hassan Nudin,
Pn. Zawaha Hj Idris,
Cik.Norrafizah Jaafar,
En. Mohammad Zabri Johari
4. Bengkel Pengurusan Strategik Pegawai Pendidikan Kesihatan 25 – 27 July 2011,
Port Dickson
Pn. Siti Sa’adiah Hassan Nudin,
Pn. Suraiya Syed Mohamad,
En. Mohd  Nasir Abdullah,
Dr.  Wee Lei Hum,
Pn. Zawaha Hj Idris,
En. Hasnor Hadi Asim
5. Kursus Creativity for Media Production 26 - 29 September 2011,
Melaka
Pn. Zainon Ibrahim,
En. Mohd  Nasir Abdullah,
En. Azman Ahmad

6. Kursus  Development of Survey Instrument 19 - 20 October 2011,
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Pn. Zawaha Hj Idris,
Cik Norrafizah jaafar,
En. Mohammad Zabri Johari
7. Bengkel Pemurnian Modul untuk Latihan Kepada Advakator 1 Care 10 – 11 November 2011,
Seremban
Pn. Siti Sa’adiah Hassan Nudin,
Pn. Suraiya Syed Mohamad,
En. Mohd  Nasir Abdullah,
Dr.  Wee Lei Hum,
Pn. Zawaha Hj Idris,
Pn. Hasmuny Osmat,
Pn. Normawati Ahmad,
Cik Norrafizah Jaafar,
En. Mohammad Zabri Johari
8. Kursus Community Mobilization 15 – 18 November 2011,
Sepang Selangor
Pn. Suraiya Syed Mohamad,
En. Mohd  Nasir Abdullah,
Pn. Pises Busu

9. Kursus Health Literacy 21 – 24 November 2011,
Melaka
Pn. Suraiya Syed Mohamad,
En. Mohd  Nasir Abdullah,
Dr. Ahmad Shahrul Nizam Isha,
Pn. Zawaha Hj Idris

10. Kursus Advocator Strategic Communication  1 Care 29 – 1 Disember 2011,
Seremban
En. Mohd  Nasir Abdullah,
Pn. Zawaha Hj Idris,
Pn. Hasmuny Osmat,
Pn. Normawati Ahmad

Archive

Training 2011

Training Archive